Емпатия обяснение и обхват на нейната проява

емпатия

Емпатията е способността да разчитате емоционалното състояние на друг човек и да го измервате спрямо собствените си мисли и действия.

Огледалните неврони са тези, които участват в неврофизиологичните механизми на емпатията. Тези клетки принуждават приматите да повтарят едно и също действие едно след друго (маймуна), а хората – да се смеят на книги, да плачат над филми, да създават приятелства.

Емпатията не бива да се бърка със състраданието – емпатията може да бъде проявена не само към негативните емоции. Емпатията е съзнателен отговор на чувствата на събеседника; на най-високите нива – без да „изпробвате“ чувствата на другите върху себе си.

Скала на емпатия

Развитието на емпатия започва с раждането. Когато бебето види усмивката на майка си , то несъзнателно ще й се усмихне (ще имитира видяното). Малко порасналото бебе започва да чете чувствата на възрастните чрез движения, мимики, думи. Ако татко се намръщи, това означава, че е тъжен, трябва да го прегърне, ако брат му се изчерви, това означава, че е ядосан, по-добре е да се отдръпнете.

Освен това, социалните фактори са включени в развитието на емпатията и в това отношение способността за това може да намалее. Например, жителите на мегаполиси се считат за по-малко податливи на хората от провинциалните. Жител на град може лесно да мине покрай човек, лежащ на земята, докато селянин със сигурност ще попита какво се е случило.

Обхватът на проява на емпатията

Тя варира доста широко: от лек емоционален отговор до пълно потапяне във вътрешния свят на събеседника. Разграничават се следните нива:

1/Ниско ниво на съпричастност или емпатия.

Въз основа единствено на работата на огледалните неврони. Просто четете невербални реплики и ги съпоставяйте с това, което сте виждали преди.

2/Средно ниво на емпатия, съпричастност. Когато бихте искали да разберете човека, да разбера причината за чувствата му, да изслушам миналото. Проявява се способността да се поставиш на мястото на събеседника.

3/Най-високото ниво на емпатия. Способността бързо да четете нови хора, без да влачите техните проблеми върху себе си. Рационален анализ на емоционалното състояние на човек, който Ви позволява да му предоставите реална помощ.

Емпатия обяснение и обхват на нейната проява
Към началото