Полезно

Основни характеристики на видовете рози 

Видове рози отглеждани в България  България е известна със своите красиви розови градини и богатото наследство в отглеждането на рози. Тези уникални цветя играят важна роля както в културата, така и в икономиката на страната. Ще разгледаме някои от характеристики на видове рози, които се отглеждат в България.  Маслодайна роза (Rosa Damascena)  Маслодайната роза, известна […]

Задължителни и доброволни застраховки 

Какво представляват задължителни и доброволни застраховки  Застраховането е вид правоотношение за защита на имуществените интереси на физически и юридически лица при настъпване на определени събития (застрахователни събития). Това се случва за сметка на парични средства, образувани от внесените от тях осигурителни вноски, задължителни и доброволни застраховки  (застрахователни премии).  Има четири основни вида застраховки:   лична застраховка, […]

Към началото