Ден: 22.06.2021

Вариации на вербална комуникация

Вербална комуникация на произнесените и възприемани чрез слухови изказвания. Монолог – непрекъсната реч на един субект, озвучена от него или изречена на себе си. Последното всъщност е наречено „вътрешен монолог“. Подготвената за публично изказване реч  (вербална комуникация) има следните варианти: • лекция – логически свързано съобщение на научна или социална тема; • доклад – подробно […]

Към началото