Ден: 21.06.2021

Емпатия обяснение и обхват на нейната проява

Емпатията е способността да разчитате емоционалното състояние на друг човек и да го измервате спрямо собствените си мисли и действия. Огледалните неврони са тези, които участват в неврофизиологичните механизми на емпатията. Тези клетки принуждават приматите да повтарят едно и също действие едно след друго (маймуна), а хората – да се смеят на книги, да плачат […]

Към началото