Ден: 12.05.2021

По-подробно за коучинга

Сесиите продължават от 30 до 60 минути, което ви позволява да намерите време за тях дори при строг график. Има възможност да се обсъждат реални бизнес проблеми без страх от загуба на доверие. Коучът помага на клиента да остане фокусиран върху дългосрочната цел и го подкрепя по пътя към постигането й. Как работи коучът и […]

Към началото