Видеозаснемане и възпроизвеждане на диск 

Видеозаснемане и възпроизвеждане на диск 

Видеозаснемане и възпроизвеждане на диск. Каталог на диск – представяне на продукти, серии, услуги и цени. Информационен диск – запис на файл от конференция, обучение, семинар, лекция и др. 

Образователен диск. Диск с аудио уроци, видео уроци, уроци, учебни приложения, курсови работи и други.

Лични рекорди – сватбени тържества, детски тържества или представления, творчески портфолиа, спортни моменти и много други. Подробна информация за услугата “Производство на видеозаснемане на диск”. Стъпки за процеса, цени и начало на разфасовката, можете да прочетете на страницата тук. 

Видеозаснемане и възпроизвеждане на диск 

Кратко анимирано видеозаснемане. Предлагаме работа по кратък анимиран клип – такъв от самото начало и представящ вашите идеи, връзки с бизнеса, продукт, услуга, реклама, кауза, информация и др. 

Също така ще предложим и съгласуваме с Вас кой стил е най-подходящ за извършване на анимационното видеозаснемане – 2D анимация, Whiteboard animation (анимация на бяла дъска), Motion Graphics animation (анимация с движеща се графика). 

Ние също така ще представим, чрез анализиране и обръщане на внимание, визуализацията, историята, която търсите и изцяло избрана от вас от публиката. Можете или да премахнете подготвения от вас скрипт, или да го обвините за него, в противен случай ще ни дадете обратка и Вашите мисли за него. 

Това са областите, в които можете да продавате уникален видео продукт с видеозаснемане

Рекламира се анимиран видеоклип – кратко, атрактивно и въздействащо анимирано видео, което разказва история. Историята на Вашата марка, продукт или услуга е най-сигурният старт и привлича вниманието на очите. Кратка анимация не е достъпна за рецепция, емоция и общо действие. 

Информативна видео анимация (обяснително видеозаснемане) – с кратко обяснително видеозаснемане, представящо целенасочено и убедително Вашата фирма, марка, продукт, услуга, идея и др. Чрез цвят, движение и форма може да се подчертае всичко, което е важно за зрителя да разбере. 

Образователно анимирано видеозаснемане – най-добрият видеоклип с движещи се инфографики, стилизирани изображения, кадри с глас и музика. Позволявайки бързо разпознаване в дадената тема, използвайки едни от най-продуктивните функции на човешкия мозък за възприемане на нова информация. 

Анимацията на логото е стилна, динамична, движеща се и привличаща вниманието, когато се появи върху вашето лого на екрана. Възможно е видеозаснемането като материал да е монтиран в рамка един върху друг, може да е вграден в стандартен видеоредактор, или може да се използва самостоятелно, или символ на Вашата марка или компания. 

Видеозаснемане и възпроизвеждане на диск 
Към началото