Коучинг. Какво е коучинг?

коучинг

Тимоти Голви, един от основателите на коучинг, му е дал такова определение:

„Коучингът е постигането на максимална ефективност на човек чрез пълното разкриване на неговия вътрешен потенциал.“

А треньорът и изследовател на човешките способности Майлс Дауни каза: „Коучингът е изкуството да се допринася за представянето, ученето и развитието на друг човек“. Тоест коучингът не е метод на терапия и не лекува, а може само да допълни работата на психолога и да помогне на хората да станат по-успешни в това, което правят. Ето защо коучингът сега е толкова актуален и популярен. В края на краищата, днес всички ние живеем в стремеж да бъдем по-успешни, отколкото бяхме вчера.

Ние сме Skillception. Вижте с какво можем да сме Ви полезни тук: https://skillception.com/

Кой се нарича коуч?

Въз основа на горното можем да кажем, че коучът е човек, който с помощта на въпроси и определени методи Ви води до желания от Вас самите резултат. Важно е обаче да се разбере разликата между коуч и наставник или ментор.

Наставникът или менторът Ви показва как е правилно да се направи. Коучът ще търси отговори на Вашите въпроси и искания заедно с Вас самите, ще разкрие и покаже Вашия вътрешен потенциал. Той ще задава въпроси, отговаряйки на които, Вие сами ще получите дълбоко осъзнаване на Вашата ситуация. По правило това са въпроси, които хората не искат сами да си задават и да чуват своите собствени отговори, които не винаги искат да признаят.

По време на сесията коучът ще даде обратна връзка и ще подкрепи клиента в развиването на необходимите умения, в резултат на което клиентът получава ясна визия за ситуацията и сам поема отговорност за постигането на резултата си.

Лайф коучинг

Лайф коучингът е вид коучинг, предназначен да изпълни живота на клиента с радост, пълнота и хармония. Не бъркайте такъв треньор с психолог. Ако психологът се опитва да открие причината за проблема, като се задълбочи в миналото на човека, то коучът помага за постигането на тази цел, работейки с настоящето и бъдещето.

Коучинг. Какво е коучинг?
Към началото