Как да станете по-емоционално интелигентни

Докато емоционалните умения могат да дойдат естествено за някои хора, има неща, които всеки може да направи, за да подобри способността им да разбират и да разсъждават с емоции. Това може да бъде особено полезно на работното място, където отношенията и бизнес решенията често разчитат на междуличностното разбиране, работата в екип и комуникацията.

Фактори като възпитанието и личността са склонни да играят голяма роля в развитието на емоционалната интелигентност, но това е умение, което може да се подобри с усилия и практика.

Едно проучване от 2011 г. установява, че участниците, обучавали се в ключови емоционални умения, показват трайни подобрения в емоционалната интелигентност. Те също са имали подобрения във физическото и психическото благосъстояние, по-добри социални отношения и по-ниски нива на кортизол (хормон на стреса).

Ако се интересувате от подобряване на уменията си за емоционална интелигентност, за да се възползвате от представянето си на работното място, предприемете стъпки за подобряване на уменията си в петте категории емоционална интелигентност: самосъзнание, саморегулация, социални умения, емпатия и мотивация.

Станете по-самоосъзнати

Една от първите стъпки към използване на уменията за емоционална интелигентност на работното място е да се упражнявате, как да разпознавате собствените си емоции. Самосъзнанието включва осъзнаване на различни аспекти на себе си, включително емоциите и чувствата ви. Това е един от основните компоненти на емоционалната интелигентност. За да разпознаете емоциите си и да разберете какво причинява тези чувства, първо трябва да се осъзнаете.

• Обърнете внимание на това как се чувствате. Как тези емоции влияят на начина ви на реагиране? Нещата, които изпитвате, оказват ли влияние върху решенията, които взимате, или как взаимодействате с другите? Докато размишлявате върху тези въпроси, може да откриете, че осъзнавате много повече собствените си емоции и ролята, която те играят във вашето ежедневие.

• Направете равносметка на емоционалните силни и слаби страни. Колко добре общувате с другите? Смятате ли, че често изпитвате нетърпение, гняв или досада? Какви са начините, по които можете ефективно да се справите с тези чувства? Разпознаването на слабостите ви позволява да търсите начини за справяне с тях.

• Не забравяйте, че емоциите са мимолетни. Един колега може да ви дразни или шефът ви може да ви даде разочароваща задача, която да изпълните. Преди да реагирате, не забравяйте, че тези неща са временни. Вземането на необмислени решения въз основа на интензивни емоции може да навреди на дългосрочните ви цели и успех.

Практикувайте саморегулация

Гоулман е определил саморегулацията като критична част от емоционалната интелигентност. Да осъзнавате емоциите си е важна първа стъпка, но също така трябва да можете да управлявате чувствата си.

Хората, които притежават добра саморегулация, са в състояние да се адаптират добре към променящите се ситуации. Те не капсолират нещата; те чакат подходящи начини да изразят емоциите си, вместо да реагират импулсивно.

За да подобрите уменията си за саморегулация на работното място:

• Намерете техники за освобождаване от стреса на работното място. Като хоби извън работата е чудесно място да започнете. Физическите упражнения също са здравословен начин за освобождаване от стреса.

• Бъдете спокойни. Приемете факта, че не можете да контролирате всичко. Потърсете полезни начини за реакция, които не добавят масло в огъня.

• Помислете, преди да вземете решения. Емоциите могат да ви завладеят в разгара на момента. Можете да направите по-спокоен и рационален избор, ако си дадете време да обмислите всички възможности.

Подобряване на социалните умения

Изследванията върху психологията на емоциите показват, че хората с високо EQ, също така имат и силни социални умения. Тъй като са умели в разпознаването на емоциите на другите, те са в състояние да реагират адекватно на ситуацията. Социалните умения също се ценят високо на работното място, защото водят до по-добра комуникация и по-позитивна фирмена култура.

Служителите и лидерите със страхотни социални умения са в състояние да изградят връзка с колегите и да предават своите идеи ефективно. Хората с добри социални умения са не само отлични отборни играчи, но те също така могат да поемат лидерски роли, когато е необходимо. За да повишите социалните си умения:

• Слушайте какво казват другите. Това не означава просто пасивно слушане на разговори на други хора. Активното слушане включва проявяване на внимание, задаване на въпроси и предоставяне на обратна връзка. Независимо дали сте мениджър или член на екип, активното слушане може да покаже, че сте запалени по работните проекти и желаете да работите с други, за да помогнете на групата да постигне целите си.

• Обърнете внимание на невербалната комуникация. Сигналите, които хората изпращат чрез езика на тялото си, могат да предадат много за това, което наистина мислят.

• Изострете уменията си за убеждаване. Възможността да оказвате влияние на работното място и да убеждавате членовете на екипа и ръководителите да слушат вашите идеи може да допринесе много за напредъка в кариерата ви.

• Избягвайте офис драмата. Направете всичко възможно, за да стоите настрана от политиката на дребния офис, която понякога заема работното място, но имайте предвид, че конфликтите не винаги могат да бъдат избегнати. Съсредоточете се върху изслушването на мнението на другите и потърсете начини за решаване на проблемите и минимизиране на напрежението.

Как да станете по-емоционално интелигентни
Към началото