Емоционална интелигентност на работното място

Емоционалната интелигентност, понякога наричана EQ („емоционален коефициент“), се отнася до способността на човек да разпознава, разбира, управлява и разсъждава с емоции. Това е критична способност, когато става въпрос за междуличностна комуникация и е гореща тема не само в психологията, но и в света на бизнеса.

Терминът е измислен от психолози през 90-те години. Използването му бързо се разпространява в други области, включително бизнес, образование и популярна култура. Но нека още веднъж се върнем на въпроса:

Какво е емоционална интелигентност?

Психолозите Питър Саловей и Джон Д. Майер, двама от водещите изследователи по темата, определят емоционалната интелигентност като способността да се разпознават и разбират емоциите в себе си и другите. Тази способност включва също използването на разбиране за емоционалните решения, решаване на проблеми и комуникация с другите.

Според Salovey и Mayer има четири различни нива на емоционална интелигентност:

 • • Възприемане на емоции;
 • • Разсъждение с емоции;
 • • Разбиране на емоциите;
 • • Управление на емоциите.

В миналото емоциите и интелигентността често се разглеждаха като противопоставящи се един на друг. През последните десетилетия обаче изследователите, изследващи психологията на емоциите, все повече се интересуват от познанието и афекта.

Тази област изследва как когнитивните процеси и емоции взаимодействат и влияят върху начините, по които хората мислят. Помислете как емоциите и настроенията като щастие, гняв, страх и тъга влияят върху това как хората се държат и вземат решения.

Защо EQ е важен за успеха

Интересът към емоционалната психология и концепцията за емоционална интелигентност наистина се запалиха с публикуването на книгата на Даниел Гоулман от 1995 г. „Емоционална интелигентност: Защо може да има значение повече от IQ“. В книгата Големан твърди, че емоционалната интелигентност е от решаващо значение за предсказване на успеха в живота. Емоционалните компетенции, твърди той, също играят особено важна роля на работното място.

Концепцията бързо привлича вниманието на обществеността, включително мениджърите на човешки ресурси и бизнес лидерите. Изследователите предполагат, че емоционалната интелигентност влияе върху това колко добре служителите взаимодействат със своите колеги, а EQ също се смята, че играе роля в начина, по който работниците управляват стреса и конфликта. Това също влияе върху цялостната ефективност на работата. Други проучвания свързват емоционалната интелигентност с удовлетворението от работата.

Проучванията показват, че служителите с по-високи резултати на EQ също са склонни да се оценяват по-високо по отношение на способностите за междуличностно функциониране, лидерски способности и управление на стреса.

Гоулман предполага, че докато традиционната интелигентност се свързва с лидерски успех, само тя не е достатъчна. Хората, които имат успех в работата, не са просто умни, те също имат и високо EQ.

Но емоционалната интелигентност не е само за изпълнителни директори и висши мениджъри. Това е качество, което е важно на всяко ниво в кариерата на човек . От студенти, търсещи стаж, до опитни служители с надеждата да поемат лидерска роля. Ако искате да успеете на работното място и да се изкачите нагоре в кариерата, емоционалната интелигентност е от решаващо значение за вашия успех.

Защо EQ има значение на работното място

Защо емоционалната интелигентност е толкова ценно умение на работното място? Според едно проучване сред мениджъри, почти 75% от анкетираните предполагат, че оценяват EQ на служителя повече от неговия IQ.

Емоционалната интелигентност е широко призната като ценно умение, което помага за подобряване на комуникацията, управлението, решаването на проблеми и взаимоотношенията на работното място. Това също е умение, което изследователите смятат, че може да се подобри с обучение и практика.

Хората с висока емоционална интелигентност са способни да:
 • • Вземет по-добри решения и да решават на проблеми;
 • • Запазват самообладание под стрес;
 • • Разрешават конфликти;
 • • Имат по-голяма съпричастност (емпатия);
 • • Слушат, размишляват и отговарят на градивна критика.
Хората с нисъка емоционална интелигентност са склонни да:
 • • Играят ролята на жертвата или избягват да поемат отговорност за грешки;
 • • Имат пасивни или агресивни стилове на общуване;
 • • Отказват да работят в екип;
 • • Бъдат критични към другите или да отхвърлят мнението на другите.
Емоционална интелигентност на работното място
Към началото