Онлайн обучения

Онлайн обучения на английски и други езици

Онлайн обучения за чужди езици са предназначени за деца от 7-годишна възраст, за юноши, студенти, както и за възрастни. Онлайн обучението по чужди езици може да се извършва под различни форми:

  • Индивидуални сесии;
  • Занимания в мини-групи от 2 или 3 души;
  • Занимания в групи от 4 – 6 души.

Резултатите могат да бъдат видяни още след 2 – 3 урока.

Онлайн обучения

 В „класната стая“ потапянето в езиковата среда настъпва още от първия онлайн урок.

Учителят провежда часовете на чужд език. Той адаптира лексиката и скоростта на речта си към езиковото ниво на учениците. Включва в работата различни форми на индивидуално и по двойки разработване на езиковия материал.

Предлагат се и индивидуални онлайн обучения. Това е за тези, които чувстват, че това е техния начин за изучаване на чужд език, където ще постигнат най-добра успеваемост.  Графикът, продължителността на часовете могат да се формират според Вашите нужди и свободното време.

Обикновено първо се провежда безплатна уводна демонстрационна среща с бъдещия учител, след което се съставя индивидуална програма, която най-добре отговаря на Вашите задачи.

Заниманията обикновено се провеждат удобно в платформа ZOOM, възможно е, също, ако желаете, да практикувате и в Skype.

По време на урока учителят предлага различни форми на разработване на езиковия материал, като се фокусира върху тези упражненията, от които се нуждаете.

Предлага се също нов поглед към индивидуалното обучение – онлайн занимания в мини-група от 2 – 3 души.  Това е едновременно възможност за комуникация и лично внимание на учителя към ученика.

Онлайн групови уроци.

 Според дългогодишния опит на езиковите центрове се разбира, че ефективността на онлайн занятията в групи от 4-6 души съответства на групово обучение, проведено на живо, а често дори е по-висококачествено и по-продуктивно.

Изберете езиков център, който да Ви предложи наистина индивидуален подход, когато става въпрос за онлайн групово обучение. Обучение, в което участвате изцяло във всички етапи на урока.

По време на онлайн груповите занимания активно да говорите, пишете и четете на чужд език, да практикувате езиковите умения по двойки, в група, както и в диалог с учител.

Можем да добавим, че при онлайн изучаване на език има възможност за смяна на събеседниците, което е много полезно за езиковата Ви практика.

Към началото