Мениджмънт

Мениджмънт

 Има четири функции, които стоят в основата на мениджмънта.

Те са обединени помежду си от основа – общи процеси и се предполага, че изпълнението на последната функция води обратно към първата. Това се нарича цикъл на управление.

Бизнес мениджмънт: основа за действия.

Планиране

Изпълнението на тази функция е в основата на развитието на бизнеса: не можете да постигнете резултати, ако нямате ясно поставените цели и идея как да ги постигнете.

Също така е необходимо да се определят ресурсите, които са Ви необходими за решаване на поставените задачи. Разбира се, само планирането не е гаранция, че всички Ваши идеи ще се сбъднат. В процеса на изпълнение планът ще изисква корекции и допълнения. Това обаче е основата, от която се нуждаете, за да продължите напред.

Организация

Тази част от управлението на бизнеса включва създаването на определена структура. Необходимо е да се организира взаимодействие между хора, изпълняващи различни етапи на работа, както и да се определи кой отговаря за решаването на всяка задача.

Мотивация

Всеки мениджър трябва да даде на служителите си мотивация. Именно мотивацията е в основата на дейностите на служителите, насърчава ги да изпълняват задачи и да се придържат към плана. Важно е да се разбера, че мотивацията се определя от набор от основни нужди, които могат постоянно да се променят.

Добрият мениджмънт предполага способността на лидера да мотивира служителите да работят ефективно, не само с помощта на пари.

Контрол

Основата за успешното управление на предприятието включва периодичен ппроверяване на работата на организацията, за да се види дали резултатите са в съответствие с целите.

Добрите лидерски умения са задължителни при мениджмънта

За да можете да осъществявате добър мениджмънт, разгледайте уменията си.

Ако имате собствен бизнес и планирате да направите управлението възможно най-ефективно, трябва да се научите на:

  • бизнес комуникация;
  • набиране на персонал;
  • рационална организация на работата;
  • делегиране на правомощия;
  • компетентно разпределение на работното време;
  • предотвратяване и разрешаване на възможни конфликти;
  • поддържане на самоконтрол в стресови ситуации.

Основата на мениджмънта, на управлението на предприятието, организацията, управлението на бизнеса са изброените по-горе четири функции:

планиране, организация, мотивация, контрол. Управителят трябва да посвети част от работното си време на важните управленски функции, от планиране до контрол.

Коучинг за щастие и по-добър живот

Към началото